Контакти

Камелини Монтесори

Частна Детска Градина – Княжево

София, Княжево, ул. Студен Кладенец 8

info@kamelini.com

+359 89 229 6595

+359 89 229 6596

==========

Телефонът няма да отговаря до 13:00 часа с цел да не се нарушават заниманията на децата.

Само при спешни случай можете да се свържете с нас на 0886171394