Монтесори Класна Стая

Класната стая на системата Монтесори

Класната стая при Монтесори се отличава със следните особенности: свобода, структура, автентичност и чувство за собственост у учащите се.

На първо място децата сами контролират времето си, сами избират заниманията си, и се движат свободно в класната стая.

На второ място, макар и на пръв поглед в стаята да изглежда че цари хаос в нея има своеобразна подредба която е в основата на оживената дейност.

Трето, в стаята има многобройни предмети от заобикалящата ни действителност и децата боравят с тях или ги ползват така както всеки един от нас.

И на края, монтесорианците се чувстват истински собственици на средата си. Те носят отговорност да организират времето си, да се обучават взаимно а също така и за организацията и поддържането на чистотата в класната си стая.

В класната стая на Монтесори живеят независимост и отговорност. Нищожно е времето отделено за групови инструкции към децата. Напротив учителите внимателно подреждат средите за обучение съдържащи дейности от реалността, но по уникален начин подходящи за интересите и възможностите за развитие у децата. Децата са свободни сами да избират заниманията си, но имат задължението да завършат започнатия проект и да върнат материалите обратно на местата им. С напредване в развитието си се увеличават и отговорностите им като това да завършат упражненията на време, да напускат стаята без надзор, да обучават по-малките си съученици. По този начин с повишеното ниво на независимост се повишава и нивото на отговорност.

По какво се различават Монтесори и типично държавно училище:

  • Детето е в центъра на внимание, а не учителя
  • Детето само определя темпото на обучението си. Напредъкът не се диктува от средните постижения на класа или от поставените от системата изисквания.
  • Материалите и упражненията при Монтесори са създадени така, че сами да покажат на детето кога е постигнало целта и кога има нужда от повече работа за постигането и. Автономността на учебния процес по този начин премахва чувството за неуспех или срамът който то може да изпита в клас, където учителят преценя и съпоставя учениците един срещу друг. Не е необходимо детето да се съревновава за да добие умения просто за идеята да го направи.
  • Указания от учителя се дават само при необходимост. В останалото време детето е насърчавано да работи самостоятелно, като по този начин изгражда това си умение.
  • Подредбата на класната стая при Монтесори не включва бюро за учител и чинове за ученици. Типични за обстановката там са добре подредени рафтове с красиви материали с които децата могат да се упражняват през целия ден.