Kamelini Montessori

Свържете се с Камелини Монтесори

Телефонът няма да отговаря до 13:00 часа с цел да не се нарушават заниманията на децата.

За информация за прием в детската градина или при спешни случаи можете да се свържете с нас на 0886171394