Монтесори класна стая

Класната стая на системата Монтесори

Класната стая при Монтесори се отличава със следните особенности: свобода, структура, автентичност и чувство за собственост у учащите се.

На първо място децата сами контролират времето си, сами избират заниманията си, и се движат свободно в класната стая.

На второ място, макар и на пръв поглед в стаята да изглежда че цари хаос в нея има своеобразна подредба която е в основата на оживената дейност.

Трето, в стаята има многобройни предмети от заобикалящата ни действителност и децата боравят с тях или ги ползват така както всеки един от нас.

И на края, монтесорианците се чувстват истински собственици на средата си. Те носят отговорност да организират времето си, да се обучават взаимно а също така и за организацията и поддържането на чистотата в класната си стая.

В класната стая на Монтесори живеят независимост и отговорност. Нищожно е времето отделено за групови инструкции към децата. Напротив учителите внимателно подреждат средите за обучение съдържащи дейности от реалността, но по уникален начин подходящи за интересите и възможностите за развитие у децата. Децата са свободни сами да избират заниманията си, но имат задължението да завършат започнатия проект и да върнат материалите обратно на местата им. С напредване в развитието си се увеличават и отговорностите им като това да завършат упражненията на време, да напускат стаята без надзор, да обучават по-малките си съученици. По този начин с повишеното ниво на независимост се повишава и нивото на отговорност.

Упражнения от реалния живот

Детето се упражнява в добре познати от дома дейности като почистване, преливане, подготовка на храна и други. Задачата на тези дейности с реални предмети е, детето да придобие независимост и сигурност, а също така да развият координация, концентрация, търпеливост, благоприличие, учтивост и грижа на индивида към собствената си среда.

realen zhivot

Упражнения за развитие на сетивата

Те насърчават детето да разбира околния свят посредством сетивата си. Всеки един от дидактичните материали е израз на една категория като цвят, тегло, форма, размер, текстура, звук, мирис, вкус и т.н., което улеснява детето да запечатва събитията с ясно разбиране за тях и придава смисъл и ред на обучението на детето. Всеки материал дава възможност на детето само да открива и коригира грешките си.

setiva

Езикови упражнения

В метода на Монтесори има много дейности, целящи естествения прогрес на детето към уменията да чете и пише. Детето се учи да контролира движенията на китката и да подобрява щипковото захващане, необходими при писане. Детето се въвежда в четенето като първоначално научава фонетичната азбука, което води до построяване на кратки фонетични думи. Всяко дете индивидуално напредва към четенето на по-дълги фонетични словосъчетания.  Децата обучавани по програмата на Монтесори усвояват различни части на речта и граматиката като участват в забавни игри с учителите и другите деца.

ezikovi

Математика

Въвеждането на детето в математиката става както при другите сфери от просто към сложно и от конкретно към абстрактно. Работейки със специалните за това материали, детето първо работи с конкретни количества които съчетават с абстрактни символи. Различните операции са представени по прост и забавен начин. При работата с конкретните материали се поставя солидна основа за по-нататъшна работа с алгебра и геометрия.

matematika

Културна и научна сфера

В Монтесори средата детето има допир с различни предмети от тази сфера: география, история, биология, други науки музика и изкуство. Това му дава възможност да допълни представите и разбирането на обкръжаващия го свят. Запознаването му с различни култури и начини на живот води до повдигане на интелекта и морала му. Дейностите в тази сфера също така имат цел детето да разбере ролята си на този свят и по-точно, че то като индивид е много важна частица от цялата система.

kultura

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!