Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА УЧЕБНИ 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 ГОДИНИ.

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и заповед № 8/15.05.2019 г. на директора на ЧДГ „Камелини Монтесори“ се открива процедура за определяне/избор на заявител по схема „Училищен плод“ и по схема „Училищно мляко“ за нуждите на ЧДГ „Камелини Монтесори” за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.

Срокът за подаване на предложенията е до 16.00 ч. на 27.05.2019 г.

Броят на децата в учебното заведение е 60.

Доставките се извършват за три учебни години: 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.
Заявителите следва да отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и да представят всички изисквани съгласно нормативната уредба документи.
Предложения, представени след срока, няма да се разглеждат.
Документи, които не отговарят на нормативните изисквания, няма да се разглеждат.
Документите се подават на адрес: гр. София, ул. „Студен кладенец“ № 8, или на електронна поща: info@kamelini.com

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *